Thông tin liên hệ

Trung tâm CSKH(miễn phí):
1800 123456

Điện thoại:
(84) 123456

Địa chỉ:
123, Quận Tân Bình, TP.HCM

Email:
suppert@kaminomoto.com

Ý kiến khách hàng

Liên hệ