Nguyên nhân của bệnh hói đầu?

Hói đầu có cải thiện được không?Nhiều người khi phải “sống chung với lũ” thường chọn phương án cạo trọc đầu, đội tóc giả hoặc cấy tóc. Với phương án...